Vacciner

Till sammans med "Röda Korset - Grekland" och lokala barnläkare administrerar vi tusentals livsviktiga vacciner till barn, som lever i segregerade Roma läger. Brist på kunskap och dålig ekonomi har lett till att många fortfarande ligger efter med sina grundvaccinationer.

150 Hushåll.

Ca 850 personer.

90% är illiterära.

60% är mindreåriga.

Nästan inga toaletter.

Flesta hushållen utan vatten.

Många barn utan grundläggande vaccinationer.

Hepatit A ,B och epilepsi, vanligt förekommande.

50% av barnen fortfarande utan skolgång.

Vård central

Terapi

Mitt i det Romska lägret i Examilia har vi öppnat en vårdcentral.Med kontinuerliga hälsokontroller kan vi göra en uppföljning av barnens hälsa. Vi hjälper också till med registrering och andra officiella ärenden. Tandläkare, studenter och specialister besöker oss ibland och hjälper till volontärt.

Barn med speciella behov får speciell hjälp. I samarbete med specialister och olika lokala institutioner, kan vi äntligen ge en del  av dessa  Roma barn en rättvärdig omsorg. Vi bearbetar  hela samhället om allas rätt till att leva fullvärdiga liv.

Barnens Ark Hälso vård

Mitt i det Romska lägret i Examilia har vi öppnat en vård central.

´╗┐´╗┐Fakta från ett Roma läger i Examilia där Barnens Ark arbetar:

Barn  och kvinno- misshandel, vanligt förekommande.

Många mindreåriga föräldrar.

Hög kriminalitet.

Tunga droger överallt

Fast arbete, obefintligt.

Många utan mat för dagen.

Spädbarnsdöd, vanligt förekommande.

Barnarbete en självklarhet.

Olaga vapeninnehav.
Källa: Barnens Ark.

Med kontinuerliga hälsokontroller kan vi på ett bra sätt följa upp barnens hälsa.

Tillsammans med "Röda Korset - Grekland" och lokala barnläkare administrerar vi tusentals livsviktiga vaccine