20 år, Vi kan tillsammans

Volontärer, medarbetare och vänner

Barnens Ark Historik

Barnens Ark grundades 1994 av det svenska paret Anita och Leif Kratz. Under 90-talets krigsår  i ex. Jugoslavien involverades familjen, som då var bosatt i Grekland, i olika humanitära insatser. 

En vision föddes i deras hjärtan. Att bygga upp ett mer omfattande och permanent stöd för behövande barn.

Deras första projekt var bygget av en modern barnby i den historiska byn Antika Korint i Grekland.

- Barnens Ark är religiöst och politiskt obundet

- Vi arbetar med respekt för kulturella, religiösa och etniska olikheter.
- Vi fokuserar på barn och utbildning.

- Vi ser att barnen genom utbildning kan finna bättre lösningar för sin egen framtid och även för problem i de samhällen de lever i.

Barnens Ark har under åren drivit och engagerat sig i olika projekt: 

  • Etablering av soppkök, stödcentrer och hjälptransporter för gatubarn i Rumänien och Moldavien.
  • Barnhem, dagcenter och utveklingsprojekt för HIV/Aids drabbade barn i Tanzania och Syd Afrika.
  • Fredprojekt för unga i riskzonen i Israel.
  • Bygget och utvecklingen av en modern barnby i Grekland
  • JUST NU: Utbildning och stödprojekt till utsatta barn av Romsk härkomst i Grekland

Anita och Leif Kratz 1994, Barnens Arks grundare

Matsal vid barnhemmet för 150 barn i Iringa, Tanzania

Utomhuskök vid dagcenter i Pretoria i Syd Afrika