Vaccinationer

Till sammans med "Röda korset - Grekland" och lokala barnläkare administrerar vi tusentals livsviktiga vacciner till barn, som lever i segregerade Roma läger. Brist på kunskap och dålig ekonomi har lett till att många fortfarande ligger efter med sina grundvaccinationer.

Vård central

Terapi

Mitt i det Romska lägret i Examilia har vi öppnat en vård central.Med kontinuerliga hälsokontroller kan vi göra en uppföljning av barnens hälsa. Vi hjälper också till med registrering och andra officiella ärenden. Tandläkare, studenter och specialister besöker oss ibland och hjälper till volontärt.

Barn med speciella behov får speciell hjälp. I samarbete med specialister och olika lokala institutioner, kan vi äntligen ge en del av dessa Roma barn en rättvärdig omsorg. Vi bearbetar  hela samhället om allas rätt till att leva fullvärdiga liv.

Barnens Ark Stöd till unga mammor

Det är en ständig kamp och balans- gång mellan olika kulturer och  samhällen.


Jag ställer frågan:
Den 16 åriga unga Roma två barnsmamman, som bor i ett hemmabygge av plast och skrot, utan visshet om morgondagens utmaningar. Är hennes liv mindre uppfyllt än den 16 åriga studerande medelklass tonåringens liv, som bor i lägenhet i stortaden?
Det jag vet är, att Roma flickan oftast inte har något val. Det är valet vi vill ge henne. Valet och möjligheten till att forma sitt eget liv

Phillip Larsen
Projekt utvecklare
Barnens Ark
Enligt Roma kulturen gifter
sig många i unga år och får barn väldigt tidigt.

Vi kan inte välja ramen för vårt öde,
men vad vi sätter in i den är vårt eget val.
Dag Hammarskjöld