Vaccinationer

Till sammans med "Röda Korset - Grekland" och lokala barnläkare administrerar vi tusentals livsviktiga vacciner till barn, som lever i segregerade Roma läger. Brist på kunskap och dålig ekonomi har lett till att många fortfarande ligger efter med sina grundvaccinationer.

´╗┐´╗┐Fakta från ett Roma läger i Examilia där Barnens Ark arbetar:
150 Hushåll. Ca 850 personer. 90% är illiterära. 60% är mindreåriga. Nästan inga toaletter. Flesta hushållen utan vatten. Många barn utan grundläggande vaccinationer. Hepatit A, B och epilepsi, vanligt förekommande. 50% av barnen fortfarande utan skolgång. Barn och kvinnomisshandel, vanligt förekommande. Många mindreåriga föräldrar. Hög kriminalitet. Tunga droger överallt. Fast arbete, obefintligt. Många utan mat för dagen. Spädbarnsdöd, vanligt förekommande. Barnarbete en självklarhet.
Olaga vapeninnehav.
Källa: Barnens Ark

Vårdcentral

Terapi

Mitt i det Romska lägret i Examilia har vi öppnat en vård central.Med   kontinuerliga hälsokontroller kan vi göra en uppföljning av barnens hälsa.  Vi hjälper också till med registrering och andra officiella ärenden. Tandläkare, studenter och specialister besöker oss ibland och hjälper till volontärt.

Barn med speciella behov får speciell hjälp. I samarbete med specialister och olika lokala institutioner, kan vi äntligen ge en del  av dessa  Roma barn en rättvärdig omsorg. Vi bearbetar  hela samhället om allas rätt till att leva fullvärdiga liv.

Barnens Ark Nödhjälp

Barnens Ark på väg med hjälp till Albanien

Akut nödhjälp måste distribueras med intelligens och  omsorg.


Det kan rädda liv.


Nödhjälp kan öppna dörrar.  Vilket ger oss större möjlighet att utveckla mer hållbara lösningar.