Barnens Ark Roma projekt

Det är en cirkel av aktiviteter

Genom en rad olika aktiviteter hjälper vi dagligen barn, som växer upp under usla förhållanden i segregerade Roma läger i Grekland.

Huvudmålet med projektet är att få fler barn att gå i skolan och  att de genomför sin skolgång.

Hälso vård

Nöd Hjälp

Fritid och sport

Stöd till unga kvinnor

´╗┐Utbildning

 • 150 Hushåll.
 • Ca 850 personer.
 • 90% är illiterära.
 • 60% är mindreåriga.
 • Nästan inga toaletter.
 • Flesta hushållen utan vatten.
 • Många barn utan grundläggande vaccinationer. Hepatit A och B, epilepsi, vanligt förekommande.
 • 50% av barnen fortfarande utan skolgång.

 • Barn och kvinno- misshandel, vanligt förekommande.
 • Många mindreåriga föräldrar.
 • Hög kriminalitet.
 • Tunga droger överallt. Fast arbete, obefintligt. Många utan mat för dagen.
 • Spädbarnsdöd, vanligt förekommande. Barnarbete en självklarhet.
  Olaga vapeninnehav.

Källa: Barnens Ark

Fakta från ett Roma läger i utkanten av Korint i Grekland där Barnens Ark arbetar:

Mitt namn är Maria Kratz och jag ansvarar för Barnens Arks Roma projekt i Grekland. Om du har några frågor eller om du kan tänka dig hjälpa till på något sätt är du välkommen att kontakta mig.
maria@childrensark.com    Tel: 0030 27410 84088 (dagtid)

Res till  historiska byn Antika Korint, och du kan besöka Barnens Arks Roma Projekt

För att nå konkreta resultat krävs ett kontinuerligt engagemang. Vi ser till helheten i barnens behov och är ofta involverade i hela familjen.

Bilder från ett Roma läger i utkanten av Korint i Grekland där Barnens Ark arbetar: