Barnens Ark Utbildning

?"Att utbilda barnen är en hållbar lösning på mycket av eländet i vår värld".

Mitt i Roma lägret i Grekland

De växer upp i eländet, en vardag präglad av våld och missbruk. Mitt i Roma lägret i ?Examilia? har vi etablerat vårt dagcenter. Härifrån driver vi många olika aktiviteter så som bespisning, läxläsning, hälsovård, fritid och sport.

Vid skolstartens början får vi många gånger åka runt till barnens hem och hämta dom. Vi ger dom skor på fötterna, en skolväska med skrivböcker och pennor och en liten macka i handen. 

Barnens Ark som med 20 års erfarenhet arbetar för att ge barn den skolgång de är berättigade till.
Bland Roma befolkningen i Grekland, ser vi hur barnen och deras familjer påverkas positivt när de börjar skolan. Det krävs mycket arbete för att få många, mycket unga föräldrar, att förstå varför det är så viktigt att skicka barnen till skolan. Vårt stöd program är som en cirkel av olika aktiviteter. Alla aktiviteter syftar till att barnen börjar och genomför sin skolgång.
Maria Kratz
Projekt ansvarig
maria@childrensark.com
Barnens Ark arbetar för att ge barn den skolgång de är berättigade till.


Bland Roma befolkningen i Grekland, ser vi hur barnen och deras familjer påverkas positivt när de börjar skolan.

Det krävs mycket arbete för att få många, mycket unga föräldrar, att förstå varför det är så viktigt att skicka barnen till skolan.

Vårt stöd program är som en cirkel av olika aktiviteter. Alla aktiviteter syftar till att barnen börjar och genomför sin skolgång.

Vid skolstartens början får vi många gånger åka runt till barnens hem och hämta dom. Vi ger dom skor på fötterna, en skolväska med skrivböcker och pennor och en liten macka i handen.

För många känns det skrämmande att möta den främmande världen utanför Roma samhället.

Inom kort strålar deras ivriga ögon av stolthet när de själva kommer springandes till skolbussen.

Föräldrarna upplever hur deras barn kan lära sig och uppleva något av det, de själva gick miste om.
Det är en ständig kamp och balans gång mellan olika kulturer och olika samhällen.

Vi ser konkreta resultat av vårt arbete och det ger oss hopp och vilja att fortsätta vårt stöd.
Varma hälsningar, Maria Kratz
SWIsha din gåva via mobilen  123 90 05 018            www.getswish.se